کارهائی که نباید با لپ تاپ خود انجام دهید!

لپ تاپ با توجه به کارائی که دارد تبدیل به یکی از لوازم ضروری ما شده است، که با توجه به قیمت بالای آن نکاتی هست که باید جهت نگهداری آن رعایت نمود: ۱.حرکت ندادن لپ تاپ هنگام  کار اگر...
ادامه مطلب